Stoa :: DISCURSO e PSICANÁLISE :: Membros

Sady Carlos
 • Sady Carlos
 • (Dono)

Renato Callado Borges
 • Renato Callado Borges

Rivka Rego
 • Rivka Rego

Ramon Souza
 • Ramon Souza

Carla Wanessa
 • Carla Wanessa

Rafael Alves Lima
 • Rafael Alves Lima

Mafê
 • Mafê

Marcelo Penna Kagaya
 • Marcelo Penna Kagaya

Jose Brasilio Gnecco
 • Jose Brasilio Gnecco

Solange Vieira da Silva
 • Solange Vieira da Silva

Clarice Pimentel Paulon
 • Clarice Pimentel Paulon

Micael Cimet Dattoli
 • Micael Cimet Dattoli

Andre Guedes de Toledo
 • Andre Guedes de Toledo

Alex de Borba Monteiro
 • Alex de Borba Monteiro

Thiago Santos do Nascimento
 • Thiago Santos do Nascimento

Mariana da Silva Meira
 • Mariana da Silva Meira

Airton Reis Junior
 • Airton Reis Junior

Simone Mariana
 • Simone Mariana

Edicleide Alves dos Santos
 • Edicleide Alves dos Santos

Jucimara Francisco Monteiro
 • Jucimara Francisco Monteiro

Cristian Korny
 • Cristian Korny

سميرة
 • سميرة

Elaine Ferreira Lima
 • Elaine Ferreira Lima

Jaqueline Dantas Ramos
 • Jaqueline Dantas Ramos

Meire Satiko Fukusawa Yokota
 • Meire Satiko Fukusawa Yokota

Claudia Albano Pinto
 • Claudia Albano Pinto